Posjet Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu

Posjet Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu
rudjerNa Međunarodni dan djeteta Mila Jelavić sa suradnicama posjetila je Tehničku školu Ruđera Boškovića u Zagrebu i razgovarala s učenicima 4. f razreda o Konvenciji o pravima djeteta i zaštiti ljudskih prava djece.

Pravobraniteljica za djecu objasnila im je da su, prema Konvenciji, djeca sve osobe mlađe od 18 godina te se obveza društva da im pruži posebnu zaštitu, poticaje za razvoj i mogućnost participacije, odnosi i na njih. Srednjoškolci su svoje gošće upoznali s time kako oni doživljavaju svoj položaj u društvu i školi i iznijeli neke primjedbe i prijedloge u vezi sa zaštitom njihovih prava, ponajprije u vezi s obrazovanjem.