Posjet učenica Upravne i birotehničke škole iz Zagreba

Posjet učenica Upravne i birotehničke škole iz Zagreba

Upravna_i_bitotehnickaZGBU okviru provedbe izborne nastave iz programa “Ljudska prava”, učenice 2. razreda Upravne i birotehničke škole u Zagrebu posjetile su Ured pravobraniteljice za djecu 26. travnja 2012. u pratnji svoje profesorice Bojane Mić, kako bi se informirale o učestalosti kršenja i mogućnostima zaštite prava djece te o radu i nadležnostima pravobraniteljice za djecu.

Savjetnice pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić, Mirna Slaviček i Maja Flego upoznale su učenice s dječjim pravima ustanovljenim Konvencijom o pravima djeteta, s ulogom pravobraniteljice za djecu te s ovlastima, obvezama i načinom rada njezina Ureda u zaštiti i promicanju prava i interesa djece.

Posebno zanimanje učenice su pokazale za mogućnosti zaštite djece od nasilja i zlostavljanja. U razgovoru je bilo riječi o tome koliko poznaju dječja prava, kada su i gdje dobile prve informacije o dječjim i ljudskim pravima te o ulozi i načinu funkcioniranja učeničkog vijeća u školi, kao i o drugim načinima sudjelovanja učenika (participacije) u pitanjima i donošenju odluka od njihova interesa.