Posjet vrtiću, školi i Centru za socijalnu skrb u Senju

Posjet vrtiću, školi i Centru za socijalnu skrb u Senju

Savjetnica u riječkom uredu pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht posjetila je 3. listopada 2019. ustanove u Senju – Dječji vrtić Travica, Osnovnu školu Silvija Strahimira Kranjčevića i Centar za socijalnu skrb Senj.

Od 1. travnja ove godine DV Travica privremeno je preseljen u zgradu Osnovne škole S. S. Kranjčevića radi dogradnje kojom će se nadograditi nove prostorije i povećati kapacitet vrtića. Time će se, uz planirano zapošljavanje djelatnika, unaprijediti kvaliteta života u Senju. U vrtić, koji se nalazi u privremenom školskom prostoru, ove je pedagoške godine upisano ukupno 137 djece.

Osnovna škola S. S. Kranjčevića u Senju, uz matičnu školu u Senju, ima područne škole u Krasnu, Sv. Jurju i Vratniku te je pohađaju učenici koji žive i u brdskom području i krševitom priobalju, što sve znatno utječe na organizaciju rada u školi i ostvarivanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Savjetnica je prilikom posjeta razgovarala s djelatnicima te s učenicima škole.  Tijekom boravka u Senju savjetnica je posjetila Centar za socijalnu skrb Senj, koje se brine za ostvarivanje prava i usluga iz sustava socijalne skrbi za građane. Upoznala se sa specifičnostima rada u tom području, uključujući i podružnicu Otočac, koja se susreće s problemima socijalno ugroženog stanovništva te s većom prostornom udaljenošću korisnika.