POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA – provjera znanja rada na računalu

U vezi s provedbom druge faze testiranja, u povodu  javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 92/2018. od 17. listopada 2018.,  sljedeći kandidati koji su prošli prvu fazu i dio druge faze testiranja pozivaju se na provjeru znanja rada na računalu:

Za 1.  radno mjesto – Savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje općih, pravnih i kadrovskih poslova te zaštite osobnih podataka i prava na  pristup informacijama

O.T., J.S. i T.D. pozivaju se na provjeru znanja rada na računalu –  19. studenoga 2018. godine, s početkom u 12:00 sati u prostorijama Algebre, Učionica M3/II – lokacija Maksimirska 58, 10000 Zagreb. Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u ovom dijelu faze testiranja je 30 minuta.

Za 2. radno mjesto – Savjetnik pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje financijskog poslovanja i planiranje proračuna te područje zaštite socio-ekonomskih prava djece

P.V. *poziva se na provjeru znanja rada na računalu – 19. studenoga 2018. godine, s početkom u 12:00* sati u prostorijama Algebre, Učionica M3/II – lokacija Maksimirska 58, 10000 Zagreb.  Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u ovom dijelu faze testiranja je 30 minuta.

*promjena termina s 13:00 na 12:00.

Za 3. radno mjesto – Voditelj tehničkih i pomoćnih poslova

K.N. poziva se na provjeru znanja rada na računalu – 19. studenoga 2018. godine, s početkom u 12:00* sati u prostorijama Algebre, Učionica M3/II – lokacija Maksimirska 58, 10000 Zagreb. Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u ovom dijelu faze testiranja je 30 minuta.

*promjena termina s 13:00 na 12:00.

Komisija za provedbu javnog natječaja