Poziv na prijavu kandidata za Nagradu za promicanje prava djeteta

Poziv na prijavu kandidata za Nagradu za promicanje prava djeteta

I ove godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijelit će Nagradu za promicanje prava djeteta za pojedince ili grupe ljudi koji su ostvarili važna postignuća u radu na području promicanja prava djeteta. Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2019. godini objavljen je u Narodnim novinama 11. rujna 2019. te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a otvoren je do 26. rujna. Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.

Ministarstvo poziva pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za nagrade. Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta dodjeljuje se pojedincima ili grupi za najvažnija ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine. Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Osim toga, dodjeljuje se i Nagrada za životno djelo koja je namijenjena istak­nutim pojedincima čiji rad predstavlja trajni doprinos promicanju prava djeteta. Kandidati za tu nagradu su osobe koje su pridonijele zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece te onima koji su “označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske”. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedloge za dodjelu nagrade treba poslati u zatvorenim omotnicama na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati”.