POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

U vezi s provedbom javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  41/21 od 16. travnja 2021., za radno mjesto savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi, zaštite ekonomskih prava djece, zaštite okoliša i sigurnosti djece – 1 izvršitelj/ica u Osijeku, a temeljem Rješenja Odbora za državnu službu (KLASA: UP/II-112-07/21-01/699, URBROJ: 566-01/7-21-2 od 23. kolovoza 2021.), sljedeći kandidati koji su prošli prvu i drugu fazu testiranja pozivaju se na razgovor (intervju), i to kako slijedi:

24. rujna 2021. godine u Uredu pravobranitelja za djecu, Šetalište P. Preradovića 7/I, 31000 Osijek:

 

Popis kandidata pozvanih na razgovor (intervju) prema abecednom redu prezimena
Redni broj Inicijali prezimena i imena datum vrijeme
1. SD 24.9.2021. 12.00 sati
2. ŠM 24.9.2021. 13.00 sati

 

Komisija za provedbu javnog natječaja