Pravobraniteljica na seminaru Europske pravne akademije ERA

Pravobraniteljica na seminaru Europske pravne akademije ERA

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je 13. i 14. veljače 2020. godine u Strasbourgu u radu seminara pod nazivom “Recentna praksa Europskog suda za ljudska prava u obiteljskopravnim stvarima”. Seminar je održan u organizaciji Europske pravne akademije (Europäische Rechtsakademie – ERA).

Teme seminara bile su vrlo aktualne te su obuhvaćale, primjerice, prava djece, roditeljsku skrb, međunarodnu otmicu djece, kao i surogatno majčinstvo. Rad seminara odlikovao se iznimnom znimljivošću tema i visoko stručnom razinom izlaganja. U sklopu seminara organiziran je i posjet Europskom sudu za ljudska prava te susret s njegovim zaposlenicima.

U okviru seminara prikazana je recentna praksa Europskoga suda za ljudska prava, a jedna je od ključnih tema seminara bio i pravni položaj djece u migracijskim kretanjima, odnosno zaštita prava djece u pokretu.