Pravobraniteljica o predloženim izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju

Pravobraniteljica o predloženim izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju

matematika plocaU sklopu internetskog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pravobraniteljica za djecu uputila je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta svoje načelne prijedloge za poboljšanje Zakona koje se odnose na različita pitanja, od zaštite prava djece stranaca zatečene u Hrvatskoj bez pratnje roditelja ili skrbnika, do organiziranja dopunske nastave te ograničavanja prodaje u školi. Također je uputila primjedbe i prijedloge na pojedine odredbe Nacrta prijedloga Zakona.  Predložila je bolju zaštitu prava djece s teškoćama u razvoju i s problemima u ponašanju, zaštitu prava učenika prilikom provedbe ispita pred povjerenstvom, kao i  poboljšanje odredbi o zaprekama za zasnivanje radnog odnosa u školi te o licenciji za rad.

 

Ističemo očitovanje pravobraniteljice u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje djece s problemima u ponašanju. Pravobraniteljica je zatražila brisanje članka 14. Nacrta prijedloga Zakona, u kojem se propisuje da bi status redovitog učenika srednje škole prestao učeniku kojem je izrečena pedagoška mjera isključenja zbog teškog nasilničkog ponašanja. Navela je da bi usvajanjem tog članka došlo do kršenja prava djece na jednakost u obrazovnim pravima, odnosno do diskriminacije djece s problemima u ponašanju. Ta je situacija dodatno diskriminirajuća za djecu čiji roditelji nemaju sredstava za podmirivanje troškova izvanrednog školovanja u slučaju gubitka statusa redovitog učenika.

Konvencija o pravima djeteta naglašava jednaka prava, dakle i ona obrazovna, za svu djecu pa i djecu s problemima u ponašanju. Primjerice, i djeci koja su počinila kaznena djela te su smještena u institucije temeljem izrečene kaznene sankcije, mora se omogućiti pravo na redovno srednjoškolsko obrazovanje. Naime, redovito srednjoškolsko obrazovanje ključno je za stjecanje zvanja i uspješnu resocijalizaciju mladih s problemima u ponašanju.

Smatramo da se i učeniku koji je isključen zbog teškog nasilničkog ponašanja mora dati pravo polaganja razrednog ispita, a ne oduzimati mu status redovitog učenika, a način provođenja pedagoške mjere isključenja iz škole, organizacije razrednog ispita i nastavka obrazovanja treba riješiti cjelovito, upozorila je pravobraniteljica za djecu.

Detaljni pregled stajališta i prijedloga pravobraniteljice donosimo u privitku.