Pravobraniteljica održala radionicu o zaštiti privatnosti djece u medijima

Pravobraniteljica održala radionicu o zaštiti privatnosti djece u medijima

Novinarska 1U povodu Dječjeg tjedna pravobraniteljica Ivana Milas Klarić organizirala je 6. listopada 2015. radionicu za novinare i urednike pod nazivom “Zaštita privatnosti djece u medijima: pravni okvir – psihološki i etički aspekti – praksa” želeći tako potaknuti medijske djelatnike da u svome radu uvijek slijede načelo zaštite najboljeg interesa djeteta. Sudionike radionice na početku je pozdravio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, a uvodna stručna izlaganja održale su pravobraniteljica i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika te novinar i urednik Trpimir Matasović, dugogodišnji član i bivši predsjednik Novinarskog vijeća časti.

U rad radionice uključile su se novinarke i urednice pretežno iz elektroničkih medija. Pravobraniteljica doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić u svome izlaganju, pod nazivom “Pravo djeteta na privatnost – normativni okvir”, podsjetila je na odredbe Konvencije o pravima djeteta, Ustava Republike Hrvatske, Zakona o medijima te ostalih medijskih i drugih propisa koji se odnose na zaštitu privatnosti djece u medijima.

novinarska 2

Pozvala je novinare da upoznaju i poštuju propise i svoj profesionalni kodeks, ali i da se u poslu oslanjaju na osobnu prosudbu o tome kako zaštititi dobrobit djeteta, odnosno kako nikad ne nanijeti štetu djetetu o kojem izvještavaju. “Zapitajte se kako biste izvještavali da je riječ o vašem vlastitom ili drugom vama bliskom djetetu“, rekla je, predlažući da im to bude jedan od kriterija i smjernica u radu.

novinarska1A

O perspektivi djeteta čiji život postaje temom javnih medija te o njegovu samopoimanju govorila je zamjenica pravobraniteljice, psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika u izlaganju naslovljenom “Psihološki aspekti izlaganja djeteta u medijima i posljedice povrede privatnosti”. Istaknula je da neće svako pojavljivanje u medijima nužno naštetiti djetetu, ali mu otkrivanje identiteta ako se o njemu izvještava u negativnom kontekstu, primjerice kao o žrtvi nasilja, iskorištavanja ili nesreće, može nanijeti ozbiljnu štetu. Stručnjaci upozoravaju da to može pojačati simptoma traume djeteta i otežati mu oporavak, “zakočiti“ ga u daljnjim kontaktima s institucijama pomoći i zaštite, a posredno može kod ostale djece i roditelja dovesti do zaziranja od prijavljivanja nasilja kako bi se izbjegao neželjeni publicitet.novinarska 3Potom je Kodeks časti hrvatskih novinara i djelovanje Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva, s posebnim osvrtom na povrede prava djece u medijima, opisao njegov bivši predsjednik Trpimir Matasović. Obrazložio je kako je Kodeks časti dopunjen 2009. godine upravo u dijelu koji se odnosi na zaštitu djece, a posebno je naglasio članak 19., u kojem je navedeno da je “dobrobit djeteta nadređena javnom interesu”. Naglasio je da Novinarsko vijeće časti, premda donosi tek moralnu osudu, djeluje kao zaštitnik novinarske profesije, štiteći profesionalne standarde među kojima zaštita djece već dugi niz godina ima istaknuto mjesto.novinarska 4

Uslijedio je praktični rad u grupama, u kojima su novinarke analizirale i vrednovale način izvještavanja o djeci u odabranim medijskim prilozima, te rasprava o pojedinim nejasnoćama i dvojbenim situacijama. Istaknule su kako nerijetko roditelji sami nude medijima niz podataka o svojoj djeci, ne razmišljajući o tome da su upravo oni dužni štititi privatnost svoje djece, te je tada odlučujuće ponašanje novinara i urednika koji profesionalnim reagiranjem i poštovanjem svoga kodeksa zapravo štite dobrobit djeteta.

novinarska 5

Sve su sudionice pozdravile ovakav način rada, ističući da im je bilo korisno upoznati se s pravnim okvirom i psihološkim pristupom ovoj temi, a osobito korisnim procijenile su međusobnu razmjenu iskustava i raspravu o konkretnim primjerima. Predložile su da bi slične radionice s radom na primjerima iz prakse trebalo organizirati i ubuduće, uz uključivanje više novinara te objavljivanje sažetog priručnika za novinare, a podsjetile su i da bi smjernice o zaštiti privatnosti djece dobro došle i roditeljima, nastavnicima i svima koji rade s djecom.