Pravobraniteljica održala predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić održala je 10. studenoga 2017. predavanje polaznicima izbornoga predmeta Maloljetničko kazneno pravo, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Sadržaj predavanja odnosio se na pravni položaj i zaštitu djece počinitelja kaznenih djela i prekršaja, kao i djecu svjedoke i žrtve kaznenih djela. Posebna pozornost posvećena je i povredama prava djece u medijima u slučajevima kada su djeca počinitelji ili žrtve kaznenih djela, kao i obvezama i mogućnostima u zaštiti najboljeg interesa djeteta, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim i domaćim propisima.