Pravobraniteljica održala radni sastanak o dječjem siromaštvu

Zabrinjavajući su podaci da je udio stanovništva u Hrvatskoj u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2019. iznosio 23,3 % te da je čak 145 tisuća djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što čini jednu petinu od ukupnog broja djece u Hrvatskoj. Aktualno je u javnoj raspravi novi Zakon o socijalnoj skrbi, koji propisuje pomoć socijalno ugroženim osobama i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, te se provode aktivnosti radi implementacije Europskog Jamstva za djecu (The Child Guarantee). Tim povodom, a ujedno i u vezi s obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (17. listopada), u Maloj kući dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu u Zagrebu, 26. listopada 2021. godine, održan je radni sastanak o borbi protiv dječjega siromaštva.

Na sastanku su, uz pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević i njezine savjetnice Anu Albrecht Čekada i Lidiju Petrović, sudjelovale Suzana Diklić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Vesna Šerepac, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, te ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Tatjana Štritof.

Na sastanku se raspravljalo o pitanju: kakva se pomoć pruža pojedinom djetetu, prvenstveno u sustavu socijalne skrbi, kako bi ono izašlo iz obiteljskoga kruga siromaštva, te postoji li potreba i mogućnost za poboljšanjem. Iako su novčane pomoći potrebne i važne, pravobraniteljica i njezine savjetnice istaknule su kako smatraju da nikako nije dovoljna pomoć djetetu za prekidanje kruga obiteljskoga siromaštva i ostvarivanje jednakih prilika za rast i razvoj, koja bi mu omogućila da odraste u osobu koja će se uzdržavati vlastitim radom, a ne socijalnom pomoći. Zaključeno je da se socijalno ugroženim obiteljima pretežno nude novčane pomoći, te da postoji izražena potreba za nenovčanom pomoći s ciljem sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema pojedinog djeteta uzrokovanih siromaštvom. U tom smislu Ured pravobraniteljice za djecu nastavit će djelovati putem svojih inicijativa i preporuka.