Pravobraniteljica poziva na izradu smjernica za zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja za vrijeme pandemije COVID-19

Pravobraniteljica poziva na izradu smjernica za zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja za vrijeme pandemije COVID-19

U vremenu u kojem je rad državnih i javnih službi u Republici Hrvatskoj reorganiziran i usklađen s mjerama vezanim uz proglašenu epidemiju bolesti COVID-19, a djeca su zbog izvanrednih okolnosti izložena povećanim rizicima od nasilja, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević obratila se početkom travnja institucijama koje su dionici Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji pozivajući ih na prilagodbu aktivnosti radi učinkovite prevencije i zaštite djece od svih oblika nasilja.

Preporuku o izradi smjernica za postupanja u situacijama zaštite djece od nasilja i zanemarivanja u doba epidemije COVID-19 uputila je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa i zdravlja.

Izvanredne prilike, strah i zabrinutost zbog očuvanja zdravlja, radnih mjesta i osiguranja osnovnih egzistencijalnih pitanja, nužna reorganizacija načina života obitelji uz ograničene socijalne kontakte, nažalost, mogu biti i okidač za širu pojavu obiteljskoga nasilja. Istodobno se, prema uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, rad centara za socijalnu skrb odvija uz ograničenja u provođenju mjera obiteljsko-pravne zaštite i mjere pojačane brige i nadzora, što može otežati zaštitu djece u rizičnim obiteljskim situacijama.

Stoga je pravobraniteljica preporučila navedenim ministarstvima da zajedničkim i koordiniranim aktivnostima izrade posebne smjernice i preporuke za postupanje i provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, u slučajevima prijava nasilja i zanemarivanja u obitelji u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj epidemijom koronavirusa. Smjernice bi trebale sadržavati:

  • jasne upute za postupanja i suradnju institucija u slučajevima intervencija u obitelji, a posebice kod izricanja žurne mjere izdvajanja iz obitelji;
  • konkretne zaštitne mjere koje Ministarstvo zdravstva i Nacionalni stožer civilne zaštite drže nužnima za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, uz predviđeni način postupanja kad je riječ o osobama koje su oboljele od COVID-19 ili su bile u kontaktu s oboljelima;
  • popis obvezne zaštitne opreme za sve stručne radnike (djelatnike centra za socijalnu skrb, pravosuđa, policije) koji stupaju u izravni kontakt s korisnicima, kao i za djecu, uz informaciju gdje se oprema može nabaviti.

Pravobraniteljica ističe i da je nužno predvidjeti kapacitete za smještaj žrtava nasilja u obitelji (djece, ali i roditelja s djecom) za vrijeme trajanja epidemije, s obzirom na ionako ograničene kapacitete ustanova, udomiteljskih obitelji i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, pri čemu treba voditi računa i o moguće izrečenim mjerama samoizolacije. Upozorava i da je za stručne radnike i posebne skrbnike, koji moraju postupati na područjima drugih jedinica lokalne samouprave, nužno pravovremeno ishođenje propusnica. Također podsjeća da bi ovim službama trebale biti dostupne informacije o osobama za koje je propisana obveza samoizolacije, što je također važno radi zaštite djece s kojom će ti djelatnici dolaziti u kontakt u obavljanju svoga posla.

Imajući u vidu najbolji interes djece čijim su roditeljima izrečene mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb, pravobraniteljica je dodatno preporučila Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da razmotri potrebu revidiranja upute kojom se ograničava provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite i pojačane brige i nadzora u uvjetima pandemije COVID-19.

Smatrajući da „opće“ ograničavanje provođenja te mjere u pojedinim slučajevima može ugroziti zaštitu prava djeteta, pravobraniteljica preporučuje da se u svakom konkretnom slučaju odluka o eventualnoj izmjeni načina provođenja mjere mora temeljiti na procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb, u skladu s procjenom najboljeg interesa djeteta.

U svim onim situacijama u kojima se procijeni da je daljnje provođenje mjere u interesu djeteta, držimo nužnim prilagoditi plan provedbe mjera aktualnoj situaciji, a voditeljima mjere pritom treba dati jasne upute o načinu rada, uz osiguranje osobnih zaštitnih sredstava i plaćanje naknade za njihov rad, preporučila je pravobraniteljica.