Pravobraniteljica poziva na odgodu odluke o ukidanju pomoćnika u nastavi

Pravobraniteljica poziva na odgodu odluke o ukidanju pomoćnika u nastavi

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je preporuku Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se započeti proces odlučivanja o produživanju, odnosno ukidanju podrške pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju odgodi za sljedeću školsku godinu. Iz prijava roditelja i medijskih napisa doznala je kako je određenom broju učenika s teškoćama razvoju, koji su u prošloj školskoj godini imali pomoćnika u nastavi, to pravo ukinuto pred sam početak nove školske godine. Osim toga, neki učenici ni tjedan dana prije početka nastave još nisu znali u koji će razred ići, hoće li imati pomoćnika u nastavi, odnosno, na koji će im način škola pružati potrebnu podršku ako ostanu bez pomoćnika. Ta se odluka ne tiče se samo djece i njihovih obitelji, već i odgojno-obrazovnih ustanova koje trebaju organizirati nastavni proces i pripremiti školsko okruženje za djecu s teškoćama u razvoju, stoga njezino donošenje u zadnji čas i bez dovoljno vremena za prilagodbu, stvara osjećaj neizvjesnosti i nesigurnosti kod svih.

Ne ulazeći u autonomiju Ministarstva znanosti i obrazovanja u donošenju odluke o ukidanju pomoćnika u nastavi i ne dovodeći u pitanje potrebu periodičnog procjenjivanja vrste i intenziteta podrške za učenike s teškoćama u razvoju, pravobraniteljica izričito upozorava da je donošenje odluke o ukidanju podrške pomoćnika u nastavi netom pred početak školske godine neprimjereni postupak. Takvo postupanje može kod djeteta izazvati strah, nemir i nelagodu te negativno djelovati na povratak djece u školske klupe, odnosno na prvi susret djeteta sa školom.

Proces procjene napretka učenika i podrške koja mu je potrebna treba biti transparentan te o njemu trebaju biti obaviješteni svi sudionici procesa – kako učenik i roditelji, tako i škola, uredi državne uprave i osnivači škola. Također je učenicima, za koje se odluči da su u mogućnosti nastaviti školovanje bez podrške pomoćnika u nastavi, nužno ostaviti razuman period za prilagodbu i pripremu za novi, drukčiji način školovanja. U tom periodu ujedno valja opservirati i kako se škola snalazi u pružanju drugih oblika podrške tom učeniku. Mišljenja odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnog tima škole iznimno su važna i neophodna za donošenje konačne odluke o vrsti i intenzitetu podrške za učenike s teškoćama u razvoju.

Pravobraniteljica ističe da je za taj sveobuhvatni proces neophodno izdvojiti više vremena te ga je potrebno unaprijed planirati i dogovoriti sa školama te zato preporučuje da se započeti proces odlučivanja o produživanju, odnosno ukidanju podrške pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju odgodi za školsku godinu 2020./2021. Radi zaštite dobrobiti i interesa djece s teškoćama u razvoju, njezina je preporuka da se školska godina 2019./2020. iskoristi upravo za sve potrebne predradnje i pripremu djeteta, ali i školskog okruženja, za mogući nastavak njegovog školovanja bez podrške pomoćnika u nastavi.