Pravobraniteljica poziva na osiguranje kvalitetne nastave na daljinu

Pravobraniteljica poziva na osiguranje kvalitetne nastave na daljinu

Prateći stanje u školama u vrijeme naglog širenja zaraze Covidom-19 među učenicima i odgojno-obrazovnim radnicima, te prelaska sve većeg broja škola na nastavu na daljinu (po modelu C), pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević obratila se ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu kako bi još jednom podsjetila na svoje prethodno upućene preporuke o važnosti kvalitetne provedbe nastave na daljinu.

Prelazak na online oblik nastave, kao drukčiji sustav učenja i poučavanja od učioničke nastave, više nije novost za hrvatski obrazovni sustav, ističe pravobraniteljica, te ujedno pozdravlja dosadašnja nastojanja Ministarstva znanosti i obrazovanja u pružanju pomoći i podrške odgojno-obrazovnim radnicima u strukturiranju i provođenju nastave na daljinu, kao i dosad objavljene ključne dokumente u vezi s time.

Unatoč tome, prateći aktualnu situaciju na terenu, pravobraniteljica preporučuje ulaganje dodatnih napora u pružanje pojačane podrške i praćenje uspješnosti provedbe nastave na daljinu.

Važnost dvosmjerne komunikacije

U tom smislu ona posebno ističe sljedeće odrednice kvalitetne nastave na daljinu: održavanje online nastave u vremenskim okvirima u kojima bi učenik imao nastavu da pohađa školu; transparentno javljanje učitelja/nastavnika u odnosu na održavanje satova putem digitalnih kanala; ostvarivanje dvosmjerne komunikacije na relaciji učenik – učitelj/nastavnik; ujednačavanje količine nastavnih sadržaja i važnost uloge učitelja/nastavnika u obrađivanju sadržaja u online nastavi (davanje uputa učeniku za rad, dostupnost temeljnih materijala za učenje, praćenje učenika, pružanje podrške učeniku u izvršavanju zadataka i sl.); izbjegavanje provedbe nastave putem pisanih uputa na način da se učenicima odredi što trebaju samostalno obraditi iz udžbenika ili koje zadatke trebaju riješiti; te izbjegavanje prebacivanja poučavanja na roditelje učenika, posebice za mlađu djecu i djecu s teškoćama u razvoju;

Ujednačiti postupanja škola u pogledu samoizolacije

Osim toga, potaknuta obraćanjima roditelja u vezi s određivanjem samoizolacije za učenike, pravobraniteljica preporučuje da se ujednače postupanja škola u određivanju samoizolacije učenika, odnosno prelaska na C model nastave za cijelu školu, kao i postupanja prilikom povratka učenika u školu nakon samoizolacije. Njezina je preporuka, također, brzo i transparentno obavještavati roditelje i učenike o svim odlukama vezanim za organizaciju nastave i rad škole u okolnostima uzrokovanim obolijevanjem učenika ili odgojno-obrazovnih radnika od Covida-19.