Pravobraniteljica s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Pravobraniteljica s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić posjetila je 26. rujna 2016. Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci kako bi se sastala s učenicima koji će sudjelovati u izradi Kalendara “Poznajem i poštujem dječja prava” za 2017. godinu. Nakon uspješne suradnje ostvarene proteklih godina sa zagrebačkom Školom za primijenjenu umjetnost i dizajn i Školom likovnih umjetnosti u Splitu, ove godine će mladi Riječani svojim ilustracijama pridonijeti da se poruke Konvencije o pravima djeteta približe djeci i mladima.

U kratkom razgovoru s učenicima pravobraniteljica je predstavila svoje ovlasti i način rada, pozvala učenike da se bolje upoznaju s pojedinim pravima djeteta te da slobodno izraze svoje ideje i vlastiti doživljaj ove teme, kao i da joj se jave ako žele više doznati o zaštiti svojih prava. Izrazila je zadovoljstvo i zahvalnost zbog toga što su profesori i učenici riječke Škole za primijenjenu umjetnost prihvatili njezin poziv na suradnju na izradi zajedničkoga kalendara. Predstavila im je i svoje savjetnice Danijelu Žagar, koja radi u regionalnom uredu pravobraniteljice za djecu u Rijeci, te Maju Flego, koja koordinira aktivnosti na izradi kalendara. Sve aktivnosti mentora i učenika koordinira profesorica Jasmina Bukša iz Škole za primijenjenu umjetnost.

Cilj ovoga projekta, koji pravobraniteljica proteklih godina ostvaruje zajedno s umjetničkim srednjim školama, jest ponajprije zainteresirati učenike za dječja prava, upoznati ih s Konvencijom o pravima djeteta i djelovanjem pravobraniteljice za djecu te ih potaknuti na razmišljanje o tome kako ilustracijama približiti ovu tematiku svojim vršnjacima. Rad na izradi kalendara, kao i upoznavanje različitih područja ljudskih prava, dijelom se poklapaju i s nastavnim programom škole.

Više od 40 učenika od 2. do 4. razreda u različitim će likovnim tehnikama ilustrirati pojedina dječja prava, predstaviti načela i značenje Konvencije o pravima djeteta te predstaviti ulogu pravobraniteljice za djecu, kao i rad njezine Mreže mladih savjetnika. Sami učenici i njihovi mentori izabrat će 12 najprikladnijih radova za Kalendar 2017. te osmisliti grafičko rješenje kalendara. No, svi ostvareni radovi bit će prikazani na izložbi u “Maloj kući dječjih prava“ u Zagrebu, pri Uredu pravobraniteljice za djecu, gdje će ostati tijekom cijele godine. Izložbu će svečano otvoriti sami učenici i time će, zajedno s pravobraniteljicom i njezinim mladim savjetnicima, obilježiti 20. studenoga, Dan Konvencije o pravima djeteta.

Nakon razgovora s učenicima i profesorima, pravobraniteljica se sastala s ravnateljem škole Damirom Šegotom kako bi se dogovorila o nastavku suradnje sa školom.