Pravobraniteljica s učenicima zagrebačke VII. gimnazije

Pravobraniteljica s učenicima zagrebačke VII. gimnazije

Sedma-u-podneNa poziv ravnateljice VII. gimnazije u Zagrebu, pravobraniteljica Mila Jelavić održala je 1. prosinca 2011. predavanje za 180 učenika prvih razreda te škole o temi “Prava djece i rad pravobraniteljice za djecu”. Upoznala ih je s osnovnim informacijama o Konvenciji o pravima djeteta i načelima Konvencije, a posebnu pažnju pritom je posvetila pravu na sudjelovanje.

Naglasila je da je njihovo sudjelovanje ili participacija u svim aspektima života koji ih se tiču jako važno, da je to prilika za iskazivanje vlastitog mišljenja te mogućnost utjecanja na donošenje odluka te postizanje promjena u vezi s pitanjima koja su im važna. Sudjelovanje podrazumijeva svjesnu i svojevoljnu uključenost sve djece, dobra participacija daje djeci priliku da izraze svoje mišljenje, da budu aktivna, objasnila je.

Pravobraniteljica je djecu izvijestila i o svojoj Mreži mladih savjetnika (MMS), načinu izbora članova MMS-a i njegovim aktivnostima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Uslijedila su učenička pitanja koja su se odnosila uglavnom na način rada Ureda pravobraniteljice za djecu, broj prijava i vrste kršenja dječjih prava.