Pravobraniteljica sa studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravobraniteljica sa studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, na poziv Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je 11. studenoga 2016. predavanje studentima druge godine. Predavanje je obuhvatilo širok spektar tema iz područja pravosuđa po mjeri djece, osobito vezano uz zaštitu djece u sferi kaznenog zakonodavstva.

Pravobraniteljica je studentima je predstavila rad svojega Ureda, govorila o nadležnostima institucije pravobranitelja za djecu, kao i svojim inicijativama, zalaganjima i ostvarenim postignućima u okviru kaznenoga zakonodavstva u unapređenju položaja djece žrtava kaznenih djela. Upoznala ih je i s postojećim manjkavostima sustava te potrebom njegovog uređenja sukladno međunarodno preuzetim obvezama.