Predavanje na Studijskom centru socijalnog rada

Predavanje na Studijskom centru socijalnog rada
izrazavanje-misljenja_u_obiteljiO dječjim pravima, Konvenciji o pravima djeteta te ulozi i radu Ureda pravobraniteljice za djecu slušali su studenti prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, na predavanju koje je u sklopu kolegija Uvod u psihologiju 8. prosinca 2009. održala savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Poseban dio izlaganja odnosio se na upoznavanje studenata s pravom djeteta na sudjelovanje u donošenju odluka koje ga se tiču, a upravo za tu temu studenti su pokazali znatni interes, uspoređujući ostvarivanje tog prava danas i prije nekoliko godina. Pritom su zaključili da je postignut napredak u ostvarivanju tog prava djeteta, posebice u obitelji, gdje, prema mišljenju studenata, veliki broj djece zajedno sa svojim roditeljima sudjeluje u donošenju odluka.