Predavanje o dječjim pravima u Osnovnoj školi “22. lipnja” u Sisku

Predavanje o dječjim pravima u Osnovnoj školi “22. lipnja” u Sisku

Ured pravobranitelja za djecu sudjeluje kao partner projekta “Interaktivna platforma i prevencija nasilja” čiji je nositelj Društvo Naša djeca Sisak. Cilj navedenog projekta je prevencija nasilja među djecom kroz uspostavu kvalitetne komunikacije djece, odgajatelja i učitelja u obrazovnim ustanovama te kroz edukaciju javnosti putem otvorenih predavanja. Kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama realizira se dugoročni cilj uz sprečavanje opetovanog zlostavljanja te smanjivanje negativnih posljedica. Navedeno u konačnici rezultira kod djece razvijanjem odgovarajućih socijalnih vještina, intenziviranjem strategija za smanjivanje nasilnog ponašanja te podržavanjem poželjnog ponašanja djece.

Kroz navedeni projekt uspostavljena je suradnja Ureda pravobraniteljice za djecu s Osnovnom školom “22. lipnja” u Sisku, u kojoj 10. prosinca 2019. zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić održala predavanje o pravima djece i UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Predavanje je održano u sklopu građanskog odgoja za peti i šesti razred. Na početku su djeca kroz grupni rad napisala na kartice osnovne potrebe koje imaju sva djeca u svijetu. Kroz interaktivno predavanje djeci su prikazane razlike između prava i potreba djece, objašnjena je važnost donošenja Konvencije o pravima djeteta te su istaknuta osnovna prava djece koja proizlaze iz Konvencije. Naglašena su razlike u ostvarivanju prava djece u različitim dijelovima svijeta, s posebnim osvrtom na afričke zemlje.