Predavanje o dječjim pravima za djelatnike učeničkih domova

Predavanje o dječjim pravima za djelatnike učeničkih domova

U Učeničkom domu u Splitu, 25. listopada 2018., održan je stručni skup 43. međužupanijskog stručnog vijeća odgajatelja, stručnih suradnika i zdravstvenih djelatnika učeničkih domova. Na skupu su sudjelovali odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici učeničkih domova s područja Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

Tema stručnog skupa bila je “Kompetencije odgajatelja u području zaštite prava djece”. U sklopu toga savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić održala je interaktivno predavanje i radionicu o zaštiti prava djece u učeničkim domovima. Savjetnica je sudionike upoznala s radom pravobraniteljice za djecu, ukazala na najčešće prijave povreda prava djece te istaknula preporuke pravobraniteljice za djecu s naglaskom na područje odgoja i obrazovanja.

U radionici koja je uslijedila nakon predavanja sudionici su imali priliku razmijeniti znanja i iskustava u protokolima postupanja u slučajevima nasilja nad djecom i među djecom te u drugim kriznim situacijama.