Predavanje o dječjim pravima za studente pedagogije na Filozofskom fakultetu

Predavanje o dječjim pravima za studente pedagogije na Filozofskom fakultetu

Savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić, na poziv doc. dr. sc. Ane Širanović, susrela se 2. prosinca 2022. sa studentima pete godine studija pedagogije, u okviru kolegija Prava djeteta u odgoju i obrazovanju. Tom je prilikom u kraćem izlaganju predstavila prava djece iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta i rad Ureda pravobraniteljice za djecu, te Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu kao stalno savjetodavno tijelo koje čine djeca. Posebno se osvrnula na participativna prava djece i ostvarivanje smislene participacije učenika u školi.

Upoznavanje studenata završne godine studija pedagogije Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta o navedenim temama pridonosi njihovom cjelovitijem razumijevanju zaštite i promicanja prava i interesa djece u društvu, te je usmjereno podizanju kvalitete njihovog budućeg rada. To se potvrdilo i u raspravi nakon izlaganja jer su studenti tijekom susreta sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu pokazali izraziti interes za dječja prava i participaciju djece u školi te su svojim pitanjima i reakcijama pridonijeli dinamičnoj i ugodnoj razmjeni mišljenja o toj temi.