Predavanje o upotrebi novih medija u komunikaciji s roditeljima u dječjem vrtiću

Predavanje o upotrebi novih medija u komunikaciji s roditeljima u dječjem vrtiću

U Dječjem vrtiću Radost u Zagrebu zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 19. listopada 2018. izlaganje o novim medijima i suradnji s roditeljima u vrtiću te je i odgovarala na pitanja sudionica. Vrtić Radost je Stručno razvojni centar za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno te održava edukativne aktivnosti za odgojiteljice i stručne suradnice dječjih vrtića.

Cilj izlaganja pod naslovom “Upotreba novih medija u komunikaciji s roditeljima” bio je potaknuti na razmišljanje koje ciljeve u dječjem vrtiću ostvarujemo upotrebom medija ili mislimo da ostvarujemo. Prikazani su i neki slučajevi i prijave kojima se bavio Ured pravobraniteljice za djecu u odnosu na zaštitu dječje privatnosti u odgojno-obrazovnim institucijama, komuniciranje s roditeljima putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama i aplikacijama, objava vijesti o aktivnostima odgojne skupine na društvenim mrežama, te o stajalištima i uputama Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Pokazalo se u raspravi da je mnogo zabrinutosti u dječjim vrtićima izazvalo stupanje na snagu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), što je izazvalo niz pitanja poput onoga  kako nastaviti dosadašnju uspješnu i konstruktivnu komunikaciju s roditeljima putem zatvorenih grupa na društvenim mrežama ili različitim aplikacija. Raspravljalo se i o tome koji su sve uspješni načini suradnje i partnerstva s roditeljima, kako se sve mogu razmijeniti važne informacije s roditeljima, a da se pri tome uvijek i prvenstveno pita što od toga imaju djeca te koji su rizici i koji je, u svakom od tih oblika, najbolji interes djeteta.