Predavanje u Domu učenika u Vukovaru

Predavanje  u Domu učenika u Vukovaru

Vukovar.ucenicki-dom-vuU povodu Dječjeg tjedna, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović odazvala se 3. listopada 2012. pozivu Doma učenika u Vukovaru i učenicima održala predavanje o dječjim pravima i načinu rada pravobraniteljice za djecu. Tom prilikom učenici su doznali više o Konvenciji o pravima djeteta, njezinim načelima i grupama prava, te o tome kako prepoznati kršenja prava i prijaviti ih nadležnim tijelima.

Također su upoznati s ovlastima i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu te mogućim načinima kontakta i komuniciranja s pravobraniteljicom. Djeca su ujedno imala priliku postavljati pitanja iz ovog područja i komentirati pojedine situacije u svojem okruženju. Nadamo se da su nakon predavanja postala svjesnija svojih prava i ujedno postala osjetljivija u prepoznavanju situacija u kojima se dječja prava krše.