Predavanje za studente u Slavonskom Brodu

Predavanje za studente u Slavonskom Brodu

 

Slav._Brod_Uciteljski_12012-04-25Na poziv Učiteljskog fakulteta u Osijeku, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je 25. travnja 2012. predavanje za studente III. godine dislociranog studija u Slavonskom Brodu, pod nazivom “Koncept dječjih prava”.

 

Suradnja Učiteljskog fakulteta i Ureda pravobraniteljice za djecu traje već treću godinu i postala je primjer dobre prakse u povezivanju institucija u svrhu poučavanje budućih stručnjaka, koji će raditi s djecom, o dječjim pravima i instituciji pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj. S obzirom na obvezu iz Konvencije o pravima djeteta da se djecu upozna s njihovim pravima, vrlo je važno da budući učitelji dobro upoznaju tu temu.

Ovo je treća generacija osječkih studenata koja je za vrijeme redovnog studija imala priliku čuti o zaštiti, ali i kršenju prava djece u okviru odgojno-obrazovnog sustava te prijedlozima i preporukama za postupanje u takvim situacijama. Ove školske godine predavanje je već održano u ožujku za studente u Osijeku.

Sami studenti su u evaluacijskim listićima, ispunjenim nakon predavanja, sadržaj ocijenili važnim za njihovo dalje obrazovanje i budući rad, a postavljanjem pitanja i raspravom koja je pratila cijelo predavanje pokazali su i izniman interes za ovu temu. Održavanje predavanja i suradnja s Uredom pravobraniteljice za djecu time se pokazala iznimno korisnom za studente koji će uskoro i sami raditi u nastavi i svakodnevno se susretati s izazovima zaštite najboljih interesa svojih učenika.