Predavanje za studente učiteljskog studija u Osijeku

Predavanje za studente učiteljskog studija u Osijeku

I ove godine nastavljena je tradicionalna suradnja Ureda pravobraniteljice za djecu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku u edukaciji budućih učitelja o dječjim pravima. Tako je na poziv doc. dr. sc. Željka Račkog, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala predavanje 14. i 21. prosinca 2021., za dvije skupine budućih učitelja, studenata treće godine.

U svojem izlaganju savjetnica je predstavila rad Ureda pravobraniteljice za djecu, te izvijestila o smislu i značenju UN-ove Konvencije o pravima djeteta, te općenito o konceptu dječjih prava, s posebnim osvrtom na obrazovna prava. Naglasila je da svaki učitelj treba dobro poznavati Konvenciju i dječja prava, što je konvencijska obveza koja je propisana i nacionalnim zakonima. Uz predočenje propisa te primjera iz prakse, studente je upoznala i s ovlastima i mogućnostima djelovanja Ureda pravobraniteljice i načinom obraćanja stranaka. Uputila ih je pri tome i u obveze koje prosvjetni djelatnici imaju u ostvarivanju prava i interesa učenika.

U raspravi koja je uslijedila, postavljajući brojna pitanja, buduće učiteljice pokazale su razumijevanje i interes za temu, povezujući dječja prava s radom u svojoj budućoj struci. Također je dogovoren nastavak suradnje osječkoga fakulteta i područnog ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku u daljnjim sličnim aktivnostima.