Predavanje za učitelje OŠ Vijenac u Osijeku

Predavanje za učitelje OŠ Vijenac u Osijeku

Na poziv Osnovne škole Vijenac u Osijeku, 11. prosinca 2017. savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović je za članove Učiteljskog vijeća održala izlaganje o djeci s problemima u ponašanju. Budući da u školi odnedavno djeluje poseban odjel za ovu djecu, savjetnica je naglasila važnost prilagodbe odgojnog i obrazovnog postupanja posebnim potrebama  učenika te nužnu dodatnu edukaciju i stručnu podršku učiteljima u ovoj zadaći. Istaknula je kako je potrebno da se u školi zaposli stručni suradnik socijalni pedagog, a što je škola i zatražila od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Savjetnica je, kroz prizmu Teorije izbora, učitelje informirala o potrebama djece te podlozi i nastanku problema u ponašanju, nudeći i neke modele uspostavljanja pozitivnog odnosa s djecom, za koji je navela da je ključ za uspješno odgojno-obrazovno djelovanje. Učitelji su iskazali interes za navedenu temu te su aktivno sudjelovali u raspravi.