Predstavljanje istraživanja o partnerskom nasilju

Predstavljanje istraživanja o partnerskom nasilju

UZOR RijekaPredstavnice američke organizacije Advocates for Human Rights iz Minnesote Rosalyn Park i Cheryl Thomas te Valentina Andrašek iz Autonomne ženske kuće Zagreb predstavile su 3. listopada 2012. u Rijeci, u organizaciji riječke udruge U.Z.O.R., rezultate istraživanja “Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje – Izvještaj o ljudskim pravima”. u Rijeci su 3. listopada 2012.

 

Autonomna ženska kuća Zagreb, američka nevladina organizacija The Advocates for Human Rights te bugarska organizacija Bulgarian Gender Research Foundation provele su istraživanje u Hrvatskoj kako bi monitorirale državnu implementaciju zakonodavstva o partnerskom nasilju. Istraživanje je provedeno u 2010. i 2011. godini u 11 hrvatskih gradova, među kojima je i Rijeka. Provedeno je 67 intervjua s predstavnicima organizacija civilnog društva, radnicama skloništa i državnih domova, žrtvama nasilja, zaposlenima u centrima za socijalnu skrb, policijom, sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, zdravstvenim djelatnicima i zaposlenima u zatvorskom sustavu. Zaključci i preporuke izneseni su u Izvještaju te predstavljaju osvrt na rezultate provedenih intervjua, zapažanja autorica te sekundarna istraživanja.  

Zaključak je ovog istraživanja da, iako je Vlada Republike Hrvatske poduzela važne korake u borbi protiv obiteljskog nasilja, monitoring je otkrio da država mora poduzeti dodatne mjere kako bi u potpunosti realizirala sigurnost žrtve i odgovornost počinitelja. Ove mjere se navode u poglavlju Izvješća o preporukama. Autorice pohvaljuju državu, mnoge sudionike pravnog sustava te nevladine organizacije koje surađuju kako bi se postigla sigurnost žrtava i odgovornost počinitelja te pozivaju hrvatsku Vladu na izvršavanje preporuka iznesenih u izvješću.

Inače, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), među ostalim, provodi i programe Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji te Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, uz potporu Grada Rijeke i Ministarstva socijalne politike i mladih.

Predstavljanje ovog istraživanja pratila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu iz riječkog ureda Danijela Žagar.