Preporuka o video kontaktu roditelja u zatvoru s njihovom djecom u situaciji pandemije

Preporuka o video kontaktu roditelja u zatvoru s njihovom djecom u situaciji pandemije

Izbijanje pandemije bolesti COVID-19 suočilo nas je s brojnim izazovima u mnogim područjima života i ostvarivanja ljudskih prava. Ovom situacijom posebno su pogođena djeca, a ostvarivanje prava i interesa dodatno je ugroženo ranjivim skupinama u koje spadaju i djeca čiji su roditelji u zatvoru.

Potaknuti novim organizacijskim okolnostima u skladu s preporukama liječnika, brojni izravni ljudski kontakti su onemogućeni ili svedeni na minimum. Jedna od prvih mjera koja se odnosila na zaštitu zdravlja osoba koje su smještene u različite institucije, kao što su bolnice, domovi te kaznene ustanove, bila je zabrana posjeta članova obitelji. Svjesni smo nužnosti ovih mjera u zaštiti života i zdravlja zatvorenika i djelatnika kaznenih ustanova. No, i u okolnostima objektivne potrebe sužavanja pojedinih ljudskih prava zbog općeg interesa, nužno je pronaći optimalne načine za njihovo ostvarivanje koliko god je to moguće, posebice kad su u pitanju prava i interesi djece.

Stoga je i u navedenim okolnostima zabrane posjeta nužno da djeca nastave  ostvarivati svoje pravo na kontakt s roditeljem u zavoru na druge načine, putem pisama i telefona, te da se što više  koristi mogućnost telefoniranja i video kontakta djeteta s roditeljem.

Istaknula je to pravobraniteljica za djecu uputivši Upravi za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa preporuku o širem i češćem ostvarivanju video kontakta roditelja u zatvoru s njihovom djecom u situaciji pandemije, kad su neposredni posjeti potpuno onemogućeni. Pravobraniteljica preporučuje i da se video komunikacija što žurnije uvede i u ostala kaznena tijela u kojima još nije uvedena, kako bi se očuvale obiteljske veze.

Ujedno je preporučila da se evidentiraju podaci o načinu, količini, trajanju, broju djece u komunikaciji kao i drugi relevantni podaci o video kontaktu i mogućim teškoćama (bilo tehničkim ili onima u vezi s ponašanjem roditelja zatvorenika i drugog roditelja) koji će poslužiti kao pokazatelji u planiranju daljnjih dugoročnih ulaganja u razvoj ove vrijedne tehnološke mogućnosti u zatvorskome sustavu.

Nedavno uvedenom mogućnošću video kontakta djeteta s roditeljem u zatvoru u 13 kaznenih ustanova, Hrvatska se priključila krugu suvremenih zatvorskih sustava u korištenju modernih tehnologija u ostvarivanju ljudskih i dječjih prava. Navedena mogućnost u skladu je i s  Preporukom CM/Rec (2018)5 Odbora ministara VE državama članicama o djeci roditelja zatvorenika. Iako ni najsuvremenije tehnološke mogućnosti ne mogu zamijeniti neposredni kontakt, dodir i zagrljaj roditelja koje djetetu trebamo osigurati kad god je to moguće, video kontakt djeteta s roditeljem iznimno je vrijedan u situaciji kad se ne može ostvariti njihovo neposredno viđanje.