Preporuka pravobraniteljice o subvencijama za dječje vrtiće

Preporuka pravobraniteljice o subvencijama za dječje vrtiće

Vrtic.Teta.DjecaPotaknuta napisima u dnevnim novinama o poskupljenju smještaja djece u dječjim vrtićima u nekim gradovima i općinama, zbog novih pravila o subvencijama, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić uputila je preporuku svim jedinicama lokalne i područne samouprave. U preporuci ona izražava zabrinutost da bi se takve mjere mogle nepovoljno odraziti na pravo djece na korištenje ustanova i službi za skrb o djeci koje je zajamčeno Konvencijom o pravima djeteta. Stoga poziva da se, pri donošenju odluka o cijenama smještaja u dječjem vrtiću i kriterijima za subvencioniranje, vodi računa o obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem Konvencije.

Pravobraniteljica je od jedinica lokalne i područne samouprave zatražila i da izrade projekciju o tome kako će se ove mjere odraziti na kvalitetu i dostupnost tih usluga svakom djetetu, a osobito djeci zaposlenih roditelja.

Sadržaj preporuke pročitajte u privitku ove vijesti.