Preporuke pravobraniteljice u povodu početka školske godine 2019./2020.

Preporuke pravobraniteljice u povodu početka školske godine 2019./2020.

U povodu početka školske godine 2019./2020. pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je ministrici obrazovanja i znanosti prof. dr. sc. Blaženki Divjak Preporuke o zaštiti prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Taj dokument sadržava objedinjene preporuke, prijedloge i stajališta koje je pravobraniteljica u protekloj godini upućivala nadležnim tijelima u odgojno-obrazovnom sustavu te o njima obavještavala Hrvatski sabor u sklopu svojih godišnjih izvješća o radu, a koji su proizašli iz kontinuiranoga praćenja funkcioniranja sustava.

Kao podsjetnik na niz aktualnih pitanja s kojima se učenici, nastavnici i roditelji susreću u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i na specifične situacije koje se odnose na zaštitu prava djece, pravobraniteljica svake godine prigodno dostavlja ove preporuke Ministarstvu znanosti i obrazovanja uz početak školske godine.
Riječ je o dokumentu koji obuhvaća više od dvadeset tema i područja, od prava djece na informaciju i sudjelovanje, zaštite djece s teškoćama u razvoju i djece s problemima u ponašanju, prava djece pripadnika nacionalnih manjina, zaštite zdravlja, sigurnosti i privatnosti učenika, prijevoza u vrtić i školu te drugih raznih područja organizacije školskog života, unutar kojih su definirane preporuke i prijedlozi vezani uz aktualnu problematiku zaštite prava djece u odgoju i obrazovanju.
Šaljući objedinjene preporuke, pravobraniteljica je zamolila ministricu Blaženku Divjak da ih razmotri u okviru svojega djelokruga i poduzme potrebne mjere i aktivnosti za njihovo ostvarivanje. Također je zamolila da o njihovome sadržaju informira sve odgojno-obrazovne ustanove kako bi ih one primijenile u radu.

U privitku donosimo cjeloviti tekst Preporuka o zaštiti prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama upućenih ministrici obrazovanja.