Prihvaćena Izvješća o radu za 2016. i 2017 godinu i izabrane zamjenice pravobraniteljice

Na 8. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 18. svibnja 2018., zastupnici su glasovali o Izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu za 2016. i za 2017. godinu. Rasprava o oba izvješća održana je u srijedu, 16. svibnja 2018., a tom su prilikom oba dokumenta dobila potporu saborskih klubova.

U svojem obraćanju zastupnicima u sklopu rasprave pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević podsjetila je na ključne probleme u zaštiti prava djece koji su slični za oba izvještajna razdoblja. Za 2017. godinu navela je kako je njezin Ured radio na ukupno 2502 nova predmeta i da se najveći broj prijava odnosio na probleme u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi, na povrede obrazovnih prava i zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja, a zamjetan je bio i broj povreda zdravstvenih prava djeteta zbog odbijanja roditelja da cijepe djecu. Upozoravajući na teškoće i slabosti u funkcioniranju sustava zaštite djece pravobraniteljica je  pozvala na angažman svih ustanova i institucija i svih članova društva kako bi se poboljšao položaj djece u Hrvatskoj.
Dva dana kasnije zastupnici su glasovanjem prihvatili Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2016. godinu (76 glasova za i tri protiv) te primili na znanje Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu (77 glasova za i tri protiv). Također su većinom glasova potvrdili novi Poslovnik Pravobranitelja za djecu te su prihvatili prijedlog da se za dvije zamjenice pravobraniteljice za djecu izaberu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, koja je tu dužnost obavljala i u mandatu prethodnih dviju pravobraniteljica za djecu, te pravnica Ivana Buljan Ajelić. Zamjenice pravobraniteljice izabrane su na mandat od osam godina te su odmah i prisegnule pred Hrvatskim saborom.