Priopćenje u povodu Međunarodnog dana nestale djece

Priopćenje u povodu Međunarodnog dana nestale djece

Na dan 25. svibnja obilježava se Međunarodni dan nestale djece kako bi se upozorilo na to da djeca gotovo svakodnevno diljem svijeta nestaju iz svojih domova ili ustanova koje se skrbe o njima. Djeca “bježe” od kuće ili postaju žrtvama otmice ili trgovanja, bilo od strane članova obitelji ili nepoznatih osoba. Samo u Europskoj uniji godišnje se bilježi više od 250.000 nestanaka djece.

U  Hrvatskoj se prošle godine iz obiteljskog doma udaljilo 326 djece, a iz odgojnih ustanova njih 1135. Svako takvo udaljenje djeteta predstavlja veliki rizik i opasnost za dijete.  Zabrinjava podatak da je u 38 slučajeva udaljenja iz obiteljskog doma dijete bilo mlađe od 14 godina, kao i da je u 12 slučajeva, za vrijeme bijega, nad djetetom počinjeno kazneno djelo. Upravo je stoga važno spriječiti bjegove djece i posebnu pažnju posvetiti uzrocima bijega.

Dok se neka djeca odlučuju pobjeći od kuće ili iz ustanove zbog avanturizma, neposluha, problema u školi ili izbjegavanja disciplinskih mjera, mnoga se na bijeg odlučuju zbog obiteljskih problema i nasilja u obitelji. Djeca iz ustanova bježe i zbog teškoća u prilagodbi na život u institucionalnim uvjetima. Posebno zabrinjava to što se, nakon povratka „odbjeglog” djeteta u ustanovu, u mnogim slučajevima ne utvrđuju razlozi njegovoga bijega, što bi bilo nužno kako bi se pristupilo otklanjanju problema i tako preveniralo buduće bjegove. Nažalost, bjegovi su često potaknuti lošim uvjetima u odgojnim ustanovama, neodgovarajućim tretmanom i pristupom djeci, zbog čega se neka djeca u ustanovi ne osjećaju sigurno ni prihvaćeno, na što je pravobraniteljica za djecu upozorila i Hrvatski sabor.

Pravobraniteljica kontinuirano upozorava da svakom nestanku djeteta treba pristupiti s posebnom pažnjom te maksimalno intenzivirati aktivnosti na brzom pronalasku djeteta. Kako bi se u tome ostvario cjeloviti pristup, važno je kontinuirano jačanje suradnje policije, socijalne skrbi, zdravstva, sustava odgoja i obrazovanja, medija i organizacija civilnoga društva u aktivnostima potrage za nestalom djecom. Stoga pravobraniteljica već dugo poziva na izradu protokola, smjernica i drugih načina definiranja suradnje nadležnih tijela u postupanju prilikom nestanka djeteta.

Potrebno je urediti faze postupanja svih sudionika uključenih u proces pronalaženja nestalog djeteta: od prijave, traganja i razmjene informacija do upućivanja i pružanja podrške i pomoći roditeljima (zakonskim zastupnicima), a zatim i samom djetetu kad ono bude pronađeno i zbrinuto. Osim toga, potrebno je urediti i zaštitu osobnih podataka nestalog djeteta, obvezu pravodobnog uklanjanja podataka o djetetu s interneta nakon njegova pronalaska, vođenje jedinstvene baze podataka o nestancima djece, kao i praćenje suradnje nadležnih sustava. Dosadašnja praksa i uočene slabosti potvrđuju da je u reagiranju sustava na nestanak djeteta najvažnija upravo koordinacija i suradnja svih resora koji su uključeni u proces potrage za djetetom.

Također, vrlo važnim smatramo stvoriti preduvjete da se u Hrvatskoj uvede univerzalni sustav uzbunjivanja u slučaju nestanka djeteta, poput Amber Alert sustava koji se primjenjuje u SAD-u i većini zemalja Europske Unije.