Proslava 10. obljetnice “Tića” u Rijeci

Proslava 10. obljetnice “Tića” u Rijeci

Tic_RijekaU Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 13. prosinca 2010. svečano je obilježena 10. obljetnica djelovanja “Tića” u pružanju stručne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Savjetovalište “Tić” započelo je s radom 2000. godine, na inicijativu Udruge “Tić” i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, da bi u 2007. godini preraslo u Dom za dnevni boravak djece “Tić”, javnu ustanovu socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka.

Sredstva za rad ove ustanove osigurana su u proračunu Grada Rijeke, a sve su usluge za korisnike besplatne. U financiranje rada uključena je Primorsko-goranska županija od 2005. godine, a u lipnju 2010. godine uključilo se i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. 

– Ponosan sam što je upravo Grad Rijeka prepoznao važnost osnivanja ustanove za skrb o zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, što za sada ima još samo Zagreb – rekao je na proslavi gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, ističući kako ta ustanova danas, osim stručnog tretmana djece, provodi i niz preventivnih aktivnosti i programa te vrijedna istraživanja.

Skup je pozdravila i zamjenica primorsko-goranskog župana Nada Turina-Đurić, a o razvoju i stručnom djelovanju “Tića” govorile su predsjednica Udruge “Tić” mr. sc. Jasna Jurković- Petrušić, stručna supervizorica “Tića” prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja te ravnateljica Doma za dnevni boravak djece “Tić” Tamara Žakula Desnica. 

Danas “Tić” objedinjava program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost, a zaposleni su: ravnateljica-psiholog, dva psihologa, socijalni radnik, dva odgajatelja-psihologa, predškolski odgajatelj, administrativni referent te, kao vanjski suradnici, psihijatar i dva pedijatra.     

Kroz Savjetovalište je dosad prošlo 1287 djece, ponajviše iz Rijeke, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Prevencija nasilja postala je jedna od glavnih djelatnosti “Tića” pa su, osim istraživačkog rada, osmišljeni programi psihološke podrške roditeljima te program Ambasadori “Tića”, putem kojeg djeca postaju ambasadori nenasilja u svojim školama. U rad “Tića” u proteklih je deset godina uključen i velik broj studenata i volontera.

Na proslavi obljetnice sudjelovale su i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar i stručna suradnica Ana Albrecht.