Radionica za voditelje dječjih filmskih družina

Radionica za voditelje dječjih filmskih družina

nasilje u skoli TSUNICEF-ov ured za Hrvatsku organizirao je 14. i 15. travnja 2014., u zagrebačkom Kinu “Tuškanac”, dvodnevnu radionicu za voditelje filmskih družina koji rade s djecom osnovnoškolske dobi, pod nazivom “Podrška učenicima u stvaranju filmova s temom nasilja”. Svrha je radionice senzibilizirati voditelje za problem nasilja nad djecom i među djecom te ih opskrbiti potrebnim znanjima i vještinama za pružanje podrške učenicima u stvaranju angažiranih filmova koji jasno zagovaraju nenasilje i sprečavanje nasilja nad djecom.

 

Voditeljica radionice bila je istaknuta psihologinja i autorica UNICEF-ovog programa Stop nasilju među djecom Jasenka Pregrad, koja je iznijela niz stručnih i znanstvenih spoznaja o nasilju i zlostavljanju među djecom, njegovim uzrocima, posljedicama i načinima reakcije djece i odraslih na nasilje, kao i odgovornostima u vezi s time. Uz analizu nekih dječjih filmskih uradaka raspravljalo se o tome kako u dječjim filmovima, koji uglavnom jako dobro dokumentiraju nasilje, učiniti korak dalje, k jasnom izricanju stava protiv nasilja te upućivanju na nenasilni put rješavanja problema.

Radionica je ostvarena u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu, a jedno od uvodnih izlaganja pod naslovom “Karakteristike dječjih filmskih radova – nasilje kao tema”, održala je savjetnica pravobraniteljice Maja Flego. U svojem je izlaganju povezala dječje filmsko stvaralaštvo s odredbama Konvencije o pravima djeteta, posebno s načelima participacije i najboljeg interesa djeteta. Na temelju svojeg dugogodišnjeg sudjelovanja u izboru radova za Reviju dječjeg filmskog stvaralaštva, koju organizira Hrvatski filmski savez, osvrnula se na tretman nasilja u dječjim filmskim ostvarenjima.

O praktičnim aspektima snimanja filmova s tematikom nasilja, a u vezi s time o osobito važnim etičkim načelima rada, govorila je Tatjana Aćimović, umjetnička direktorica UNICEF-ovog Festivala o pravima djece. Gorana Dojčinović iz UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku najavila je da će uskoro uslijediti slična radionica i za učenike te da je tema sljedećeg Festivala o pravima djece, koji će se održati u studenome, upravo prevencija nasilja nad djecom i među djecom.

Podršku u organiziranju radionice za voditelje pružio je i Hrvatski filmski savez.