Radionice za djecu i mlade u splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu

Radionice za djecu i mlade u splitskom Uredu pravobraniteljice za djecu

Split_RadionicaSplitski Ured pravobraniteljice za djecu pokreće novi ciklus radionica za djecu i mlade o dječjim pravima, a 8. prosinca 2010. održan je prvi susret s budućim polaznicima radionica. Bila su to djeca koja pišu i uređuju časopise splitskih osnovnih škola i gimnazijalke koje žele postati članice Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Njihove domaćice bile su savjetnice Branka Reić Kukoč i Ana Pezo, koja je u uvodnom predavanju predstavila rad i ulogu Ureda pravobraniteljice i Mreže mladih savjetnika.

Učenici su potom postavljali brojna pitanja o pravima i načinima njihove zaštite u svim područjima života, s naglaskom na obrazovanje i slobodno vrijeme. Predstavili su i svoje radove u školskim listovima i izrazili želju za aktivnim sudjelovanjem u radionicama. Novi ciklus radionica u splitskom uredu započet će u siječnju, a još se mogu uključiti i drugi zainteresirani učenici, novinari školskih listova, ali i drugi koji žele naučiti više o pravima djece.