Rasprava o poremećajima u ponašanju djece i mladih

Rasprava o poremećajima u ponašanju djece i mladih

PUPU Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 10. prosinca 2010. Održana je javna rasprava “Definiranje, utvrđivanje i praćenje poremećaja u ponašanju djece i mladih”. Prezentirani su prijedlozi radne skupine, koja radi na provedbi jedne od mjera iz Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine.

Rasprava je organizirana kao dio provedbe mjere 4. iz navedene strategije, koja se odnosi na istraživanje pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih. Radi provedbe te mjere Ministarstvo je osnovalo Radnu skupinu za izradu analize kao i prijedloga standarda definiranja, utvrđivanja i praćenja ove pojave. Radna skupina je sastavljena od znanstvenika s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i predstavnika svih sektora koji se bave poremećajima u ponašanju djece i mladih (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, policija i MOBMS). Radna skupina je u protekloj godini prikupljala podatke iz literature i prakse o postojećim definicijama, kriterijima i načinima praćenja ove pojave, analizirala ih te izradila prijedlog standarda ovih kategorija, koje je dostavila na očitovanje nadležnim tijelima i pravobraniteljici za djecu. Na javnoj raspravi na kojoj se raspravljalo o prijedlozima i pristiglim očitovanjima, sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.

Prijedlog Radne skupine je da se termin poremećaja u ponašanju preimenuje u opći termin problemi u ponašanju djece i mladih, koji je primjereniji novim znanstvenim spoznajama i manje je stigmatizirajući.