Rasprava u Splitu “Zaštita dječjih prava u vremenu gospodarske krize”

Rasprava u Splitu “Zaštita dječjih prava u vremenu gospodarske krize”

Split20140303 102820Stručna rasprava u organizaciji Ureda pravobraniteljice za djecu i udruge MOST “Zaštita dječjih prava u vremenu gospodarske krize” održana je 3. ožujka 2013. u prostorima Hrvatske odvjetničke komore u Splitu. Organizatori su raspravom željeli upozoriti odgovorne na potrebu sustavne brige za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

 

Osiromašenje stanovništva, uzrokovano gospodarskom krizom i općim stanjem u društvu, negativno se odražava na kvalitetu života djece i ugrožava brojna njihova prava, ponekad čak i pravo na preživljavanje. Siromaštvo povećava brojne rizike za djecu, ponajprije od zanemarivanja i zlostavljanja te otežava pristup zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim i kulturnim uslugama, važnim za razvoj djece. Radi zaštite djece nužno je prepoznati njihove potrebe, uočiti teškoće i prepreke u ostvarivanju njihovih prava, povećati socijalnu osjetljivost lokalne zajednice i države te ponuditi rješenja i osigurati resurse kako bi se ovoj djeci pružilo bolje mogućnosti za razvoj osobnih potencijala.

Na raspravi su, uz pravobraniteljicu Milu Jelavić, izlagali profesorica dr. sc. Anči Leburić s odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koja je govorila o kvaliteti života u suvremenom društvu, zatim socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb Split Sanja Kuvačić, koja je predstavila projekt toga centra nazvan “Svi zajedno”, predstojnik podružnice “Miljenko i Dobrila” Dječjega doma Maestral u Splitu Toni Maglica, koji je govorio o institucionalnoj skrbi o djeci kao riziku od siromaštva, psihijatrica KBC Split dr. Silvana Krnić govorila je o utjecaju gospodarske krize na mentalno zdravlje djece i mladih, a predsjednica udruge MOST Đordana Barbarić održala je izlaganje “Izgubljena generacija?!”. Raspravu je moderirala savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić.

Sudionici su raspravljali o pitanjima koja se odnose na zaštitu prava i dobrobiti djece iz socijalno ugroženih obitelji, naročito u pogledu dostupnosti sadržaja i usluga u lokalnoj zajednici unutar sustava zdravstva, obrazovanja, slobodnog vremena, socijalne skrbi i pravosuđa. Pravobraniteljica za djecu istaknula je kako poštovati prava djece znači donijeti odluku da se na stavkama proračuna koje se odnose na djecu ne štedi te da je nužno osigurati dječji proračun. Djeca ne mogu čekati bolja vremena da bi ostvarila svoja prava na zdrav i cjelovit razvoj. Posebno na to ne mogu čekati ranjive skupine, kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju, žrtve nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, djeca s posebnim potrebama, bolesna i siromašna djeca.

Svi su se složili da je potrebno:

– jasno, otvoreno, javno, argumentirano i kontinuirano govoriti o broju i potrebama djece i mladih koji su u riziku od siromaštva i onima koji žive u siromaštvu,

– konkretno, kontinuirano i ciljano pružati podršku djeci i njihovim obiteljima koji žive u siromaštvu, u svim sredinama i na svim razinama, kako ne bi bili dodatno marginalizirani stavovima okoline,

– razvijati i poticati kulturu solidarnosti, humanosti i “neokretanja glave” pred siromaštvom,

– razvijati otvoreniju, bolju i kvalitetniju suradnju institucija i organizacija civilnoga društva u pružanju podrške i pomoći djeci i mladima koji žive u siromaštvu, kao i u stvaranju strategija u skladu sa stvarnim, životnim potrebama suvremenih obitelji,

– intenzivnije osmišljavati i javno promovirati društvene akcije, kako bi se maksimalno oslabila socijalna isključenost djece i mladih.

Na raspravi su sudjelovali djelatnici u odgojno-obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, socijalnim, pravosudnim i znanstvenim ustanovama, državnim i javnim službama te stručnjaci čija je profesionalna djelatnost povezana sa zaštitom prava djece.

Ova stručna rasprava ujedno je i središnji događaj kojim je obilježena sedma godišnjica otvaranja regionalnog ureda pravobraniteljice za djecu u Splitu.