Razvoj sustava nadzora prisilnih povrataka migranata na području EU

Savezno ministarstvo unutarnjih poslova Austrije u Beču je, 12. veljače 2019., bilo domaćin prvog sastanka upravljačke skupine u okviru projekta “Nadzor prisilnih udaljenja III“ (FReM III), a na tom je sastanku sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić. Ured pravobraniteljice za djecu je u rujnu 2018. prihvatio sudjelovanje u spomenutom projektu. Tijekom sastanka su kontakt osobe iz svake od zemalja partnera zajednički pokrenule projekt i potvrdile ciljeve i predviđene aktivnosti projekta.

Sudionici su raspravljali o planu rada koji uključuje niz događaja i sudjelovanje nacionalnih stručnjaka u posebnim projektnim aktivnostima te su se dogovorili o općoj koordinaciji projekta i komunikaciji. Nadalje, predstavnici Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) dostavili su ažurirane podatke o skupinama promatrača prisilnih povrataka, a predstavnik Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA) dostavio je najnovije informacije o aktivnostima Agencije na području nadziranja povrataka i prisilnih povrataka.

FReM III projekt nastavak je projekata FReM I i FReM II te se nadovezuje na okvirna iskustva, rezultate i suradnje koji su postupno izgrađeni tijekom tih projekata. FReM III nastavlja doprinositi funkcioniranju sustava povrataka u Europskoj uniji, u skladu s Direktivom 2008/15/EZ o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, putem dva specifična cilja, a to su daljnja uspostava skupine promatrača prisilnih povrataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i daljnje jačanje nacionalnih sustava nadzora prisilnih povrataka u državama članicama.

Projekt će trajati tijekom 30 mjeseci, do 31. svibnja 2021., a uz sudjelovanje 22 države: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Finsku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Italiju, Latviju, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Švedsku i Švicarsku. FRem III provodi Međunarodni centar za razvoj migrantske politike (ICMPD) u tijesnoj suradnji s Frontexom i FRA. Projekt je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije.