Regionalna konferencija o pravima djece u okviru medijske pismenosti

Regionalna konferencija o pravima djece u okviru medijske pismenosti

Hrvatski filmski savez u Makarskoj je, od 3. do 6. listopada 2016., organizirao Regionalnu konferenciju o pravima djece u okviru medijske pismenosti, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra. Sudionici su bili organizatori različitih programa medijske izobrazbe za djecu te festivala dječjeg stvaralaštva – iz Albanije, Italije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. Izlaganje o dječjim pravima održala je predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu.

Na konferenciji je sudjelovalo četrdesetak predstavnika školskih filmskih skupina, udruga i klubova, obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza i njegovih članica. Održana su predavanja i prezentacije uz analize filmova. Među ostalim izlagačima, Mihaela Banek Zorica s Filozofskog fakulteta u Zagrebu govorila o značenju pojmova: medijska, filmska, audiovizualna, informacijska i digitalna pismenost te medijska kultura, filmski kritičar i politolog Boško Picula održao je izlaganje o medijskom praćenju filmskog stvaralaštva djece i mladih, a savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego je, uz izlaganje o dječjim pravima na filmu, prikazala niz filmova koje su snimili osnovnoškolci, a koji mogu poslužiti kao poticaj i okvir za raspravu o pravima djeteta.

Jedan je od zaključaka konferencije da je potrebno osigurati javnu dostupnost dječjeg medijskog stvaralaštva, kao oblika dodatne motivacije dječjih autora za bavljenje medijskim aktivnostima, a sudionici su naglasili da je u tom procesu posebno važno čuti glas i želje same djece. Podržani su predloženi strateški planovi Hrvatskog audiovizualnog centra o povezivanju audiovizualnog i odgojno obrazovnog sektora. Istaknuto je kako je jačanje kritičkog mišljenja ključno za razvoj svih oblika pismenosti pa tako i medijske.

Osnutkom Youth Cinema Network-a 2013. godine, suradnja između filmskih klubova koji se bave stvaralaštvom djece i mladih na europskoj razini postala je sve izraženija. Tema o dječjim pravima i medijskoj pismenosti zajednička je svima njima.

Dio sudionika Regionalne konferencije o pravima djece u okviru medijske pismenosti pratio je i 54. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja je održana u Makarskoj od 5. do 8. listopada.