Regionalni sajam kulture razvojne suradnje održan u Petrinji

Regionalni sajam kulture razvojne suradnje održan u Petrinji

U povodu Europskog dana održivih zajednica, u Petrinji je 22. rujna 2022. održan prvi “Regionalni sajam kulture razvojne suradnje”, u organizaciji Zaklade SOLIDARNA i partnera (Srpsko narodno vijeće, Udruga IKS, Regionalna Zaklada ZAMAH i ACT Grupa), uz pokroviteljstvo Grada Petrinje i Turističke zajednice Grada Petrinje, te financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ureda Europskog parlamenta i Fonda 5.5 i partnera.

Sajam bio je neprofitnog karaktera, a svrha mu je bila umrežavanje, informiranje i edukacija lokalnih proizvođača i zajednica za održivi razvoj, s posebnim naglaskom na promociji poslovnih i društvenih aktivnosti i programa koji doprinose revitalizaciji i održivosti lokalnih zajednica na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.

U sklopu sajma, Fondu 5.5 Zaklade SOLIDARNA dodijeljena je nagrada Europski građanin, kojom Europski parlament vrednuje rad građanskih udruženja, organizacija i pojedinaca na promicanju razumijevanja i jačanju europskog zajedništva.

Na sajmu su održane informativne i edukacijske radionice te dvije javne rasprave. Na prvoj raspravi pod nazivom “Regionalni razvojni sat” razgovaralo se o perspektivama obnove i revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, te su sudionici izvijestili što je do sada učinjeno u pogledu obnove i programa revitalizacije potresom pogođenog područja, ali i ukazali na sporost obnove te prepreke koje onemogućavaju bolju iskoristivost dostupnih sredstava iz europskih fondova.

Druga rasprava, pod nazivom “Urbana regeneracija kao novi pristup razvoju Petrinje”, organizirana je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj i organizacijom Urbanex, a tom prilikom su lokalnim dionicima i stručnjacima predstavljeni projekti i primjeri dobre prakse Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Na sajmu je sudjelovao i Ured pravobraniteljice za djecu, u koordinaciji s Uredom pučke pravobraniteljice, Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, te Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Kao predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu na sajmu su sudjelovale savjetnice Nina Ćurčić i Dubravka Težulat, koje su tom prigodom građanima pružale informacije o ulozi i aktivnostima pravobraniteljice za djecu u zaštiti prava i interesa djece.

Sudjelovanje na navedenom sajmu nastavak je suradnje Ureda pravobraniteljice za djecu s brojnim institucijama, državnim i lokalnim tijelima te udrugama u području zaštite prava i interesa djece na potresom pogođenom području.