Rješenje o prijmu na radno mjesto voditelja tehničkih i pomoćnih poslova

Pravobraniteljica za djecu raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodno radno mjesto voditelja tehničkih i pomoćnih poslova u Uredu pravobranitelja za djecu, Službi za opće poslove. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 20/19 od 27. veljače 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/natjecaji-u-drzavnoj-sluzbi/11818?nid=6799, web stranici Pravobranitelja za djecu i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Po provedenom javnom natječaju pravobraniteljica za djecu donijela je Rješenje o prijmu na radno mjesto voditelja tehničkih i pomoćnih poslova.