RJEŠENJE O PRIJMU: ZA RADNO MJESTO – SAVJETNIK/CA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA PRAVNE POSLOVE – PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI, ZAŠTITE EKONOMSKIH PRAVA DJECE, ZAŠTITE OKOLIŠA I SIGURNOSTI DJECE – 1 IZVRŠITELJ/ICA U OSIJEKU

Pravobraniteljica za djecu raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za dva slobodna radna mjesta u Uredu pravobranitelja za  djecu (Narodne novine, broj 41/21).

U ponovljenom postupku, po provedenom javnom natječaju pravobraniteljica za djecu donijela je rješenje o prijmu:

za radno mjesto – savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi, zaštite ekonomskih prava djece, zaštite okoliša i sigurnosti djece – 1 izvršitelj/ica u Osijeku.