Rodna analiza programa usmjerenih na djecu s problemima u ponašanju

U prostorijama UNICEF-a 13. studenoga 2018. održan je konzultativni sastanak o rodnoj analizi programa, s posebnim fokusom na djecu s problemima u ponašanju i djecu u kontaktu s pravosuđem.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku Đurđica Ivković, Martina Tomić-Latinac, Marijana Šalinović i Gordana Horvat, zatim, regionalna savjetnica za rodna pitanja Regionalnog Ureda UNICEF-a za Europu i Centralnu Aziju Maha Mouna i specijalist za zaštitu djece koja su u kontaktu s pravosuđem iz Regionalnog Ureda UNICEF-a za Europu i Centralnu Aziju Phenny Kakama, izv. prof. Ivana Jeđud-Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

S obzirom na to da su predstavnici UNICEF-a u pratnji predstavnice akademske zajednice dan ranije posjetili Odgojni dom u Bedekovčini, u kojem se provodi izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu izrečene maloljetnicama i mlađim punoljetnim ženskim osobama, iznijeli su svoja zapažanja stečena tijekom posjeta. Tema rasprave bile su utjecaj rodnih značajki na ponašanje i tretman djece u sukobu sa zakonom, uz razmjenu spoznaja iz znanstvenih istraživanja i prakse, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja štetnih stereotipa u vezi s time.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević u raspravi je istaknula kako smatra važnim kontinuirano senzibiliziranje i osvješćivanje pravosudnih djelatnika o rodnim pitanjima i mogućem utjecaju spola na percepciju počinitelja ili žrtve kaznenoga djela. Navela je da tome mogu pridonijeti obavezne edukacije za pravosudne djelatnike putem praktičnih radionica koje će, među ostalim, obuhvatiti i temu primjene rodne jednakosti u njihovom radu.

Sudionici sastanka suglasili su se kako UNICEF-ov ured u Hrvatskoj svojom aktivnošću može najviše pomoći u osvješćivanju javnosti o ovom pitanju i povećanju vidljivosti te teme, a također i educiranjem stručnih djelatnika iz svih sustava koji su izravno u kontaktu s djecom s problemima u ponašanju, kao što su policijski i pravosudni djelatnici te odgojitelji i odgojno-obrazovni radnici.