Sarajevo: Konferencija o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava

Sarajevo: Konferencija o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava

U sklopu Projekta “Jačanje kapaciteta institucije ombudsmana za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije”, u Sarajevu je od 29. do 30. studenoga 2018. održana regionalna konferencija “Uloga nacionalnih institucija za ljudska prava na Zapadnom Balkanu u propagiranju ljudskih prava i zabrani diskriminacije”. Konferenciju je organizirao Ured Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini i Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kao nastavak na prethodnu sarajevsku Konferenciju “Razmjena najboljih iskustava u rješavanju kršenja ljudskih prava sa posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije”, održanu u veljači. Na tom skupu predstavnika pravobranitelja iz regije bila je i pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske Helenca Pirnat Dragičević.

Konferencija se fokusirala na napore nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava koji se ulažu na području zagovaranja ljudskih prava i diskriminacije u zemljama na Zapadnom Balkanu. Na Konferenciji su predstavljene strategije zagovaranja ljudskih prava u pojedinim zemljema, s naglaskom na koordinaciji s međunarodnim organizacijama te suradnji s nevladinim sektorom. Naglašena je potreba kolegijalne razmjene dobrih praksi i uspješnih rješenja te ulogom instituta posebnih izvještaja. Također je istaknuta potreba izgradnje snažnije mreže nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u regiji i daljnje jačanje djelotvornosti svih institucija.