Sastanak “Prava djeteta u liječenju”

Sastanak “Prava djeteta u liječenju”

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Davorka Osmak Franjić sudjelovale su na sastanku pod nazivom “Prava djeteta u liječenju”, koji je održan 23. ožujka 2017., na inicijativu Krijesnice – Udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima. Sastanku su, uz predstavnike Udruge, prisustvovali i roditelji djece s iskustvom liječenja maligne bolesti te predstavnik Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Raspravljalo se o temama koje su od iznimne važnosti za djecu koja se liječe od maligne bolesti – o pravu djeteta tijekom liječenja, potrebi unapređivanja načina komunikacije liječnika s roditeljima, posebno u trenucima priopćenja vijesti o dijagnozi ili o povratku bolesti.

S tim u vezi bilo je govora o potrebi donošenja protokola o komunikaciji, kao i o potrebi da liječnici tijekom svojega školovanja, a i kasnije kroz cjeloživotno učenje, rade na razvijanju i poboljšanju vlastitih komunikacijskih vještina. Razgovaralo se i o sigurnim mehanizmima podnošenja pritužbi te o potrebi uspostave fonda za skupe lijekove. Zatim, o problemima s kojima se suočavaju djeca koja boluju od neuroblastoma te drugih rijetkih oblika tumora, a čiji roditelji i članovi obitelji ulažu krajnje napore kako bi dobili informacije o samoj bolesti i o mogućnostima liječenja te organizirali odlazak u inozemstvo radi liječenja djeteta.

Poseban dio sastanka posvećen je temi pedijatrijske palijativne skrbi koja se djeci u Hrvatskoj ne pruža na odgovarajući način ili ju djeca uopće ne dobivaju. Pravobraniteljica je u svome Izvješću o radu za 2016. godinu upozorila na to da pedijatrijska palijativna skrb nije razvijena na način koji osigurava odgovarajuću pomoć i podršku djetetu i njegovoj obitelji. Na sastanku je najavila kako u 2017. godini planira organizirati stručnu raspravu radi senzibiliziranja stručne javnosti i nadležnog Ministarstva zdravstva na potrebu organiziranja pedijatrijske palijativne skrbi u skladu s najvišim europskim standardima.