Sastanak sa županom Primorsko-goranske županije

Sastanak sa županom Primorsko-goranske županije

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se 13. prosinca 2018., u prostorijama Primorsko-goranske županije, sa županom Zlatkom Komadinom i pročelnicama županijskih odjela u čijem je djelokrugu i skrb o djeci. Zajedno s pravobraniteljicom bile su njezine savjetnice u riječkome uredu Ana Albrecht Čekada i Danijela Žagar, a na sastanku su sudjelovale pročelnice upravnih odjela za zdravstvo Đulija Malatestinić, za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač, za kulturu, sport i tehničku kulturu Tamara Carević-Baraba (v.d. pročelnica), za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu Koraljka Vahtar Jurković, zajedno sa svojim suradnicima te predstavnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Dunja Kuhar.

Cilj sastanka bio je jačanje međusobne suradnje i razmjene informacija radi zaštite djece, s osvrtom na poboljšanja sustava, specifičnosti županije i primjere dobre prakse. Na sastanku se raspravljalo o području skrbi o posebnim skupinama djece, kao što su djeca koja žive na otocima, u romskim naseljima i nužnom smještaju, djeca s teškoćama u razvoju i dostupnost usluga koje su im potrebne. Bilo je riječi i općenito o dostupnosti stručnjaka za potrebe djece, zatim o stanju procijepljenosti djece u županiji, odgoju i obrazovanju djece, prometnoj sigurnosti i preventivnim aktivnostima te dostupnosti sadržaja slobodnog vremena, sporta i kulture djeci.

Zaključak je sastanka da županija ulaže znatna sredstva i napore u unapređivanje sustava i širenje mreže usluga za potrebe djece u brojnim područjima. Razmotreni su primjeri dobre prakse i mogućnosti širenja usluga za djecu i obitelji te mogućnosti unapređivanja skrbi o djeci imajući u vidu nadležnosti i mogućnosti djelovanja.