Savjetodavni odbor za dječju participaciju objavio “Smjernice za sudjelovanje djece i mladih”

Savjetodavni odbor za dječju participaciju objavio “Smjernice za sudjelovanje djece i mladih”

Proteklih godina, pod okriljem Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Savjetodavni odbor za dječju participaciju okuplja djecu, mlade i stručnjake s ciljem unapređivanja dječje participacije u društvu. Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva, ali ona se ne događa spontano, već zahtijeva od odraslih promišljeno ulaganje napora u stvaranje uvjeta za to da se glas djece i mladih doista čuje i uvaži.

Stoga je jedan od ciljeva Savjetodavnog odbora za dječju participaciju kreirati materijale i alate koji će pomoći u promociji i svrhovitijem ostvarenju participacije djece i mladih. Kao jedan od osobito vrijednih rezultata njihovoga rada UNICEF je nedavno objavio publikaciju “Smjernice za sudjelovanje djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima”. Autorice Smjernica su dr. sc. Ivana Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Arijana Mataga Tintor iz Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i sport grada Velike Gorice, te savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić.

Na dvadesetak stranica iznesena su temeljna načela i vrijedne upute za uspješan zajednički rad djece i odraslih, uz niz praktičnih savjeta, među kojima nisu zaboravljene ni upute za izradu suglasnosti djeteta i roditelja za takav rad, za brigu o djetetu tijekom sastanaka, ali i putovanja na skupove, pripremu za nastupe u medijima i slično.

Vrijedno iskustvo Mreže mladih savjetnika

Kao jedan od izvora za izradu Smjernica korišteni su rezultati online ankete o sudjelovanju djece i mladih u savjetodavnih tijelima, radnim skupinama i na sastancima, kojom je obuhvaćeno ukupno 334 djece i mladih iz cijele Hrvatske. Može se reći da su u stvaranju ovih smjernica sudjelovali vrsni poznavatelji teorijskog koncepta dječje participacije, kao i iskusni praktičari koji su u neposrednom radu s djecom godinama istraživali uspješne prakse dječjega sudjelovanja, a uz njih i djeca i mladi koja imaju iskustvo različitih oblika aktivne participacije – na razini škole, lokalne zajednice te na nacionalnoj razini.

Za Ured pravobraniteljice za djecu osobito je važno to što su u ovu publikaciju/priručnik ugrađena i iskustva rada Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – MMS-a, koji je već prije više godina ocijenjen primjerom dobre prakse dječje participacije na nacionalnoj razini. Za nas je također važno da su u UNICEF-ovom Savjetodavnom odboru za dječju participaciju nekoliko godina aktivno sudjelovala djeca iz MMS-a, mlade savjetnice Stela Tonner i Karla Škrlec, kao i voditeljica MMS-ovog tima pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić.

Utjecaj, a ne ukras!

Za autorice Smjernica osnovna postavka dječje (građanske) participacije jest pozicija jednakopravnog dostojanstva i uvažavanja sebe i drugih. To je u skladu i s porukama djece dobivenim u istraživanju, koje se mogu sažeti u jedinstvenu poruku: Želimo sudjelovati, ali ne kao ukras -želimo imati mogućnost utjecaja na aktivnosti, procese i ishode.

U priručniku se navodi da Smjernice imaju dvostruku svrhu:

  • Na vrijednosnoj razini – pridonijeti svrhovitoj i etičnoj participaciji djece i mladih te potaknuti i osnažiti uvažavajući dijalog i aktivnu suradnju djece i odraslih.
  • Na praktičnoj razini – pružiti odraslima, ali i djeci i mladima, praktičan materijal za organizaciju sastanaka te rada u savjetodavnim tijelima i radnim skupinama kako bi se u većoj mjeri odlučili na uključivanje i sudjelovanje.

Cijelu publikaciju “Smjernice za sudjelovanje djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima” možete preuzeti ovdje.