Savjetovanje “Gradovi i općine – prijatelji djece” – u znaku dječje participacije

Savjetovanje “Gradovi i općine – prijatelji djece” – u znaku dječje participacije

Savez društava Naša djeca Hrvatske u Zagrebu je, 5. prosinca 2022., održao Savjetovanje programa “Gradovi i općine – prijatelji djece”. Savjetovanje je otvorila predsjednica Saveza DND Hrvatske prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, a tom prilikom sudionike skupa pozdravile su i zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Ana Dautović, predstavnica Središnjeg ureda za demografiju i mlade Ivana Juričić, te Davorka Osmak Franjić uime Ureda pravobraniteljice za djecu.

Savjetnica D. Osmak-Franjić u svojem je obraćanju istaknula važnost poticanja dječje participacije u zajednici u kojoj žive – na lokalnoj, regionalnoj i na razini EU. Navela je kako to pravo još uvijek izaziva nedoumice pa je odraslima koji rade s djecom potrebno osigurati dodatnu podršku putem informiranja i educiranja o tom važnom dječjem pravu, na što upućuju i zaključci istraživanja o ostvarivanju dječje participacije, koje su proteklih godina provodili UNICEF i Ured pravobraniteljice za djecu. Tu je temu važno uvrstiti i u rasprave o dječjim pravima u raznim prilikama i na različitim razinama, zaključila je.

Osmak Franjić je podsjetila i na primjere dobre prakse dječje participacije, istaknuvši zajednički rad djece i odraslih u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju pri UNICEF-u, koji je rezultirao izradom dvaju Smjernica –  za sudjelovanje djece u javnim politikama i odlučivanju, te za sudjelovanje djece i mladih u savjetodavnim tijelima, radnim skupinama i na sastancima. U njihovom nastanku, uz odrasle članice savjetodavnog odbora, izrazito važan doprinos dala su djeca i mladi iz DND Opatija, Tuhelj, Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, mladi ambasadori UNICEF-a, te članice Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Smjernice predstavljaju koristan alat i poticaj  odraslima koji su do sada bili neodlučni i nesigurni u vezi s time kako djecu pozvati i uključiti u rasprave o pitanjima koja ih se tiču.

Kao primjer dobre prakse, savjetnica je istaknula i sudjelovanje djece u procesu donošenja Strategije EU o pravima djeteta, kao i u raspravama o tome kako tu Strategiju učiniti vidljivijom i bližom djeci, te navela da to iskustvo pokazuje da je moguće uključiti veliki broj djece u proces kreiranja važnog strateškog dokumenta za djecu – s djecom.

Izrazila je nadu da je rasprava predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike s članovima Mreže mladih savjetnika i Forumom mladih 16+ u procesu javnog savjetovanja o Nacionalnom planu za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026., iako se odvijala u samoj završnici njegovog donošenja, pridonijela osnaživanju odraslih za otvaranje prostora za sudjelovanje djece i mladih u izradi strateških dokumenata i u Hrvatskoj. S obzirom na najavu predstavljanja revidiranih kriterija metodologije za ocjenjivanje gradova i općina na ovome skupu, savjetnica Osmak Franjić izrazila je nadu i očekivanje kako će revidirana verzija dodatno pridonijeti istinskom opredjeljenju jačanju smislene i etične dječje participacije u onim lokalnim sredinama koje žele nositi prestižnu titulu prijatelja djece.

Glavna tema ovogodišnjeg Savjetovanja bila je dječja participacija na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini, što je ujedno bila i tema panela koji je moderirala dr. sc. Arijana Mataga Tintor. Panel su otvorile Nada Plavšić Mijatović i dr. sc. Monika Begović iz Službe za politiku za djecu i obitelj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koje su predstavile Nacionalni plan za prava djece u RH za razdoblje od 2022. do 2026. godine, te pojasnile na koji način će se ministarstvo uključiti u provedbu mjera i koliko je financijskih sredstava osigurano za ove aktivnosti. O strateškom cilju 3. sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i u školskim aktivnostima te o važnosti participacije u školama i uključivanju djece u procese donošenja odluka koja neće ostati samo na deklarativnoj razini, upozorila je izv. prof. dr. sc. Ivana Borić. Voditeljica verificiranog programa “Dječjim sudjelovanjem za svijet po mjeri djeteta” i dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske, Sanja Škorić pojasnila je, na primjeru Dječjeg vijeća Grada Opatije, program Gradovi i općine – prijatelji djece može pomoći unapređivanju dječje participacije na lokalnoj razini, a u kontekstu Nacionalnog plana.

U panelu su sudjelovala i djeca: Fran Rubeša, član 1. i 2. saziva NEF-a Hrvatske, Mediteranskog pokreta za dječju participaciju i zagovaratelj dječjih prava organizacije Child rights connect, Lejla Sinanović, vijećnica XIII. saziva Dječjeg vijeća, Valeria Brajdić iz Bjelovara, članica NEF-a Hrvatske i Dječjeg vijeća, te Lana Golubović, članica NEF-a Hrvatske, XIII. saziva Dječjeg vijeća i Dječjeg vijeća Eurochilda. Na panelu su govorili o svojim iskustvima participacije na europskoj razini, konferencijama i susretima na kojima su sudjelovali kao članovi organizacija u koje su uključeni. O novoj metodologiji programa Gradovi i općine – prijatelji djece, koju Savez DND-a Hrvatske razvija kroz projekt s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, predstavile su izv. prof. dr. sc. Ivana Borić i dr. sc. Arijana Mataga Tintor. Panel je zaključen kratkim predstavljanjem UNICEF-ove Studije o participaciji djece iz ranjivih skupina u Hrvatskoj i isticanjem poruke da su glas i mišljenje sve djece jednako važni, a participacija je pravo svakog djeteta, a ne obveza.

U programu savjetovanja predstavljena je i inicijativa programa za ljetovanje socijalno ranjivih skupina djece koju pokreće Savez DND-a Hrvatske. Ovu su inicijativu predstavile mr. sc. Katarina Milković, predsjednica programskog odbora Saveza za donacije i filantropiju i Manuela Maurović, voditeljica donacijskih kampanja pri Savezu DND-a, te Đurđica Dropuljić.

U nastavku skupa dodijeljene su pohvale i povelje za Naj-akcije u sklopu programa “Gradovi i općine – prijatelji djece, a svečanost je završena proglašenjem 89. prestižnoga statusa Grad prijatelj djece, koji je dodijeljen gradu Zaprešiću.