Seminar za nastavnike matematike

Seminar za nastavnike matematike
matematika_plocaNa Državnom seminaru za nastavnike matematike u srednjim školama, koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo održala je 15. travnja 2009. predavanje “Zaštita prava djece”. Na skupu je bilo riječi o očekivanim postignućima učenika u području matematike, o kurikulumu, o radu u trogodišnjim srednjim školama te temama vezanim uz obradu pojedinih matematičkih sadržaja u nastavi.

Izlaganje E. Radmilo pratilo je oko 250 srednjoškolskih nastavnika, koji su se tom prilikom upoznali i sa zakonskim okvirima zaštite prava djece i s ulogom pravobraniteljice za djecu. Težišta u izlaganju bila su na objašnjenju dobrobiti djeteta, zatim važnosti sudjelovanja djece i to naročito u korelaciji s ocjenjivanjem, zaštitom od nasilja i zaštitom privatnosti djece. Naglasila je i važnost pripreme i motivaciju djece za pristup polaganju mature u strukovnim školama i važnost profesora matematike u tome.