Simpozij “Mediji i djeca” u Matici hrvatskoj u Zagrebu

Simpozij “Mediji i djeca” u Matici hrvatskoj u Zagrebu

Simpozij 1Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i Odjel za medije Matice hrvatske organizirali s dvodnevni znanstveni simpozij u Zagrebu, koji je započeo 14. lipnja 2012., pod nazivom “Mediji i djeca”. Uz brojne stručnjake i znanstvenike koji su pomogli rasvijetliti ovu temu, u radu skupa sudjelovala su i djeca uključena u radionicu o izazovima videoigara i društvenih mreža, a o istoj temi održana je i radionica za roditelje. Na početku skupa, izlaganje o zaštiti djece od medijskih zloporaba održala je pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Simpozij su otvorili predsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu dr. Danijel Labaš i glavni tajnik Matice hrvatske Zorislav Lukić, ističući da je svrha skupa promicati pozitivne odnose medija prema djeci, ali i djece prema medijima te predočiti javnosti izazove u vezi s time te načine kojima se djecu može osnažiti za suočavanje sa suvremenim medijima.

Izlaganja su planirana u sklopu tri modula: Djeca u medijima, Mediji i nasilje, Odgoj za medije. Održana je radionica za učenike četvrtog razreda osnovne škole “Izazovi i prijetnje videoigrica i društvenih mreža” te radionica za roditelje “Komunikacija u obitelji – izazovi i prijetnje videoigrica i društvenih mreža”. Skup će završiti Okruglim stolom “Pogled u budućnost: Društveni mediji – budućnost odnosa djece i medija”, koji će okupiti eminentne stručnjake u području uporabe interneta i mogućnosti zaštite i educiranja djece za sigurno korištenje interneta.

Otvarajući svojim izlaganjem prvi modul, pravobraniteljica Mila Jelavić podsjetila je da zagovaranje dječjih prava u medijima, uz zaštitu djece mora uključivati i dječje pravo na sudjelovanje u medijima i pristup informacijama važnim za njihovu dobrobit. Iznijela je prikaz kršenja dječjih prava u medijima koji se najčešće prijavljuju njezinom Uredu te naglasila da je u zaštiti i ostvarivanju prava djece podjednako važno osigurati učinkoviti pravni okvir, stručnost i etičnost novinara, ali i razvoj medijske kulture djece i odraslih, ponajprije roditelja i učitelja.   

Uslijedio je niz izlaganja o etičnosti izvještavanja o djeci u medijima, ulozi javnog servisa HRT-a, istraživanjima o medijskom tretmanu djece i utjecaju medija na djecu, prenošenju vrijednosti djeci putem medija. U modulu Mediji i nasilje prikazana su istraživanja o utjecaju televizijskog nasilja, filmskog nasilja te nasilnih videoigrica na djecu, nasilje nad djecom i među djecom putem društvenih mreža te regulacija nasilja u medijskim zakonima, kao i obiteljskopravni aspekti zaštite djece u medijima.

Za drugi dan skupa, u modulu Odgoj za medije predviđena su izlaganja o važnosti uvođenja medijskog odgoja u sustav odgoja i obrazovanja te o ulozi i mogućnostima uporabe medija u odgoju i obrazovanju te prikaz alternativnih projekata medijskog odgoja djece. 

Detaljnije o svim izlaganjima i drugim aktivnostima u sklopu simpozija pročitajte na internetskoj stranici Djeca medija.